מנהיגות פרואקטיבית

תפוקות הסדנא:

 1. ביסוס תפיסת ניהול ומנהיגות פרואקטיבית המגדירה את המנהל כאחראי מרכזי וראשון לכל המתרחש בסביבתו האישית והארגונית.
 2. אבחון סגנון ניהול עצמי במטרה להבין את יסודות ההנעה האישיים ולפתח יכולת תנועה בין סגנונות נוספים. (על בסיס מודל אבחון של פרופ' יצחק אדיג'ס).
 3. הקניית מיומנויות מרכזיות במנהיגות פרואקטיבית:
  א. התאמת סגנון ניהול לסיטואציות ואנשים.
  ב. יישום פעולות משוב באופן  דו כיווני (Top-Down Bottom-Up).


עיקרי תוכן:

 1. עקרון הפרואקטיביות והתנאים ליצירת פרואקטיביות ברמה האישית והארגונית.
 2. המחסום העיקרי בדרך למימוש הפרואקטיביות – פרדיגמות.
 3. תגובה ריאקטיבית לעומת תגובה פרואקטיבית.
 4. חשיבות הפעולה הפרואקטיבית והפוטניאל הגלום בה ברמה האישית והארגונית.
 5. מנהיגות אפקטיבית – יושרה, שותפות והעצמה.
 6. מודל סגנונות הניהול של פרופס' יצחק אדיג'ס ואבחון עצמי על סמך המודל שהגדיר.
 7. שימוש מותאם בסגנון ניהול אישי וגילוי גמישות בין סגנונות בהתאם למצבים ואנשים.
 8. משוב דו סיטרי – ממנהל לעובד ולהיפך.

בסדנא משולבים ניתוחי אירוע ותרגולים הלקוחים ממציאות חיי הארגון.

קהל יעד:

מנהלים בדרג ביניים ומעלה בעלי ניסיון בניהול אנשים.
מנהלים שמנהלים מנהלים.


.

Comments are closed.