מצוינות במנהיגות

תפוקות הסדנא:

 1. הקניית תפיסה של מצוינות, המבוססת על שני עקרונות מנחים: מאמץ ולמידה.
 2. הקניית שיטה ליצירת מנגנוני למידה המקדמים מצוינות, ברמה האישית והארגונית.


עיקרי תוכן:

 1. מצוינות לעומת הצטיינות. קביעת מדדי השוואה בין שני המושגים.
 2. השקעת מאמץ כפרמטר מרכזי בעולם המצוינות.
 3. יישום תהליכי למידה עמוקים ורוחביים ברמה האישית והארגונית, ככלי עבודה מרכזי ויסודי בעולם המצוינות.
 4. הצגת מחקרים:
  איימי אדמונסון- על עבודת צוות אופטימאלית ולמידה בצוותים.
  קרול דואק- על הקניית מסוגלות להשקעת מאמץ ולמידה מתוך אתגר, אצל ילדים.
 5. רווחים ומחירים בשאיפה למצוינות ברמת מנהלים וברמת ארגון.
 6. 6 עקרונות עבודה מרכזיים:
  1. למידה בכל הזדמנות
  2. משוב מתמיד
  3. הצבת מטרה רחוקה
  4. עבודה ביעדים קטנים
  5. מיקוד בתהליכים
  6. מאמץ לאורך זמן

בסדנא משולבים ניתוחי אירוע ותרגולים הלקוחים ממציאות חיי הארגון.

קהל יעד:

מנהלים בדרג ביניים ומעלה.
מנהלים שמנהלים מנהלים.

 חזרה לרשימת הסדנאות

.

Comments are closed.