משוב וחניכה למנהלים

תפוקות הסדנא:

 1. ביסוס תפיסת תרבות ארגונית המקדמת תהליכי משוב Top-Down באופן מובנה ושיטתי.
 2. קבלת כלים וטכניקות פרקטיות, לטובת שיפור מיומנויות העברת משוב והתמודדות עם אתגרים רלוונטיים במסגרת פעולה זו.
 3. אימוץ תפיסת משוב "דו-סיטרית" המעודדת מנהלים להזמין משוב ממנהלים ועובדים תחתם וקבלת טכניקה רלוונטית לתפיסה זו.


עיקרי תוכן:

 1. תפיסת המנהל כחונך ואחראי מרכזי לרמת הביצועים המקצועיים והאישיים של המנהלים והעובדים תחתיו.
 2. הכרת מרכיבי החניכה והגדרת מטרות כל מרכיב.
  מרכיב פסיכולוגי: מוטיבציה, אמונה ביכולות, יצירת מחויבות לארגון ולתפקיד.
  מרכיב מקצועי: שיפור ידע מקצועי נדרש לתפקיד מוגדר.
 3. תצורות חניכה אישיות וקבוצתיות ואופן השימוש בהן.
 4. פרקטיקה בניהול שיחות משוב:
  הגדרת מטרה ברורה, תיאום ציפיות כבר בתחילת השיחה, יתירת קרקע פוריה להקשבה ועיכול המסרים, פתיחות לשינוי חוות דעת, תשאול מעמיק לעומת מונולוג מנהל.
 5. מיקוד בכלי התשאול ככלי מרכזי להעברת משוב ויצירת הסכמה אצל מקבל המשוב.
 6. עקרונות מרכזיים: שפת גוף, setting, איזון אמין בין נקודות לשימור ושיפור, שימוש בעובדות ולא בפרשנות.
 7. מבנה שיחה רצוי:
  1. תיאום ציפיות הדדי והגדרת מטרה לשיחה.
  2. הגדרת פערים באמצעות טכניקת תשאול.
  3. מיקוד נקודות לשימור ושיפור.
  4. הסכמה הדדית ומחויבות לפעולה.
  5. מעקב ובקרה – ביצוע follow-up בתוך זמן סביר.
 8. משוב דו-סיטרי:
  מנהלים מזמינים משוב מכפופים להם. עקרונות מנחים וכלי עבודה מרכזי.

בסדנא משולבים ניתוחי אירוע ותרגולים על סמך אירוע משוב וחניכה ממציאות חיי הארגון.

קהל יעד:

 כל מנהל בכל ארגון, האחראי על אדם אחד או יותר.

 חזרה לרשימת הסדנאות

.

Comments are closed.