פיתוח הדרכה

פיתוח ההדרכה של מנהלים ועובדים בארגונים היא הדרך העיקרית, להבטיח שימור הידע והניסיון המצטבר וחיזוק היתרון היחסי שיש לארגון בזכות מנהלים ועובדים מצוינים.

מתוך המבוא לספר 'הדרכה' מאת ד"ר אריה אברהם, 2006 :

"הדרך להבטיח, אם כן, את שמירת מובילות המועסקים טמונה בפתרון פשוט ולכאורה טריוויאלי.
יש לקדם מועסקים באופן מתמיד באמצעות הדרכה אשר יכולה לשפר את הידע, המיומנות והיכולות. היום, ברור לכל ארגון שהשאלה איננה "האם אנחנו צריכים הדרכה?" אלא "האם נוכל להרשות לעצמנו שלא לקיים הדרכה?!"

מערך ההדרכה בארגון, הוא מוקד פעילות קריטי ברמה העסקית הטהורה. אנשי הדרכה בארגון יכולים להיות כאלה שזו כל מהות תפקידם ויכולים להיות מנהלים שבנוסף לאחריותם המקצועית, אחראים על הכשרה ופיתוח של העובדים תחתם.
אני מאמינה, שכל בעל תפקיד בארגון העוסק בפיתוח והדרכה של בעלי תפקידים אחרים, חייב להוות סמכות מקצועית ודוגמא ברמה ההתנהגותית והערכית עבור האנשים אותם הוא מדריך.

תחומי פעילות :

הכשרת מנהלים כמאמנים פנים ארגוניים – “Train the Trainer”
הקניית תפיסת תפקידו של המנהל כאחראי לפתח את העובדים שלו ולהביא אותם להצלחה. הקניית שיטות וכלים מעולם ההדרכה והאימון, במטרה להפוך מנהלים לאנשים משמעותיים בחייהם של העובדים שלהם ולאלה שיניעו אותם לשיפור ביצועים מקסימאלי עד לביצועי שיא.

אפיון ופיתוח תכניות הדרכה פנימיות
אפיון צרכים בהתאמה לאוכלוסיות שונות בארגון במטרה להעביר הדרכות מקצועיות או הדרכות ברמת תפיסה ומיומנויות התנהגותיות לכל אוכלוסיה.
כתיבת מערכי הדרכה מותאמים ללימוד תפיסות ומיומנויות לבעלי תפקידים ספציפיים.
שדרוג ושכלול מערכי הדרכה מקצועיים ברמת תכנון תהליכי ההדרכה המשמשים ללימוד הידע המקצועי.

ליווי ופיתוח אנשי ההדרכה בארגון
הכשרת אנשי ההדרכה בארגון ברמה אישית או קבוצתית כאנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר. הרחבת הידע המקצועי, שינוי ושכלול התפיסות והגישות להדרכה והקניית מיומנויות ושיטות עבודה.

בדיקת אפקטיביות ההדרכה בארגון
תכנון וביצוע תהליכי משוב לתהליכי הדרכה פנימיים Top-Down  ו Bottom-Up. ניתוח המשובים והפקת לקחים לטובת שיפור תהליכי ההדרכה וההכשרה של עובדים ומנהלים בארגון. את תהליכי המשוב ניתן להתאים להדרכות שוטפות בארגון או לשלבם בתהליכי הדרכה חיצוניים..

Comments are closed.