אימון ויעוץ קבוצתי למנהלים

מתוך תפיסת ההשפעה הקריטית שיש למנהלים בארגונים על הדרך להשגת התוצאות העסקיות, כמו על התוצאות עצמן, אני בוחרת להתמקד בעבודתי בדרגי הניהול בארגונים ולפתח בהם את התפיסות, המיומנויות ושיטות העבודה שיובילו בסופו של יום, למצוינות אישית וארגונית. הנחת העבודה שלי אומרת, שמנהלים מצוינים ישפרו וישמרו את הצלחת הארגון ותוצאותיו העסקיות לאורך זמן.

פיתוח מנהלים הינו תהליך ולא אירוע חד פעמי. הוא מכוון לאדם ולתפקיד ומטרתו כפולה:

 1. חיזוק ושיפור המנהל, אישית ומקצועית, כמוביל משימות ואנשים לתוצאות העסקיות הרצויות.
 2. שימור המנהל והעמקת המחויבות שלו לארגון ולאנשיו, מתוך הרצון לייצר אופק ולאפשר קידום במסגרת האפשרויות שמציע הארגון.

לאחר אבחון קווי אישיותו, תפקידו ומעגל ההשפעה שלו, מותאם לכל מנהל תהליך רלוונטי וייחודי לו.
תהליך זה יכול להתנהל כתהליך אימון ויעוץ אישי למנהלים או כחלק ממערך פיתוח שהארגון מפעיל על כל מנהליו – תהליך אימון ויעוץ קבוצתי למנהלים.

תהליכי פיתוח מנהלים, רצוי שיכללו שילוב בין אימון לייעוץ כמתודולוגיות מובילות. רציונאל השילוב נשען על הרצון להשיג תוצאות עסקיות בטווח הארוך ולא רק בטווח הקצר.

 

אימון ויעוץ קבוצתי למנהלים :

זהו תהליך המותאם לקבוצת מנהלים בעלי מכנה משותף ברור. מכנה משותף זה מגדיר את המטרות והתפוקות הרצויות מכל חברי הקבוצה ועל פיהן מוגדרים התוכן והתהליך לאותה קבוצה.

תהליכי פיתוח מנהלים בקבוצה, מאפשרים עבודה מעמיקה בשלושה מעגלי עבודה:

 1. מעגל מקצועי. אימון מנהלים קבוצתי מאפשר למידת עמיתים כך שכל מנהל תורם מנת חלקו לשולחן הדיונים ומתרחב מאגר הידע המקצועי בקרב מנהלים בארגון. הנחיה מיומנת ומקצועית יכולה לקדם למידה הדדית, לגשר  בין עולמות הידע הנוכחים בחדר ולייצר אינטגרציה מפרה.
 2. מעגל בינאישי. אימון מנהלים קבוצתי מסייע לשקף תהליכים בינאישיים המתקיימים בין מנהלים בקבוצה לבין עצמם וביניהם לבין ממשקים מחוץ לקבוצה. הקבוצה מהווה למעשה מיקרוקוסמוס של הארגון/ המחלקה/ יחידת העבודה של כל מנהל והדינאמיקה בקבוצה מלמדת על הדינאמיקה בארגון כולו. באמצעות הנחיה מיומנת, העושה שימוש בתהליך המתרחש בקבוצה "כאן ועכשיו", ניתן להגיע לתובנות מעמיקות ברמה האישית והבינאישית ולשפר מערכות יחסים בממשקים פנים או חוץ ארגוניים.
 3. מעגל אישי. מתוך הלמידה הקבוצתית מתרחשת גם למידה אישית. הקבוצה, משקפת עבור כל משתתף את מארג הערכים שלו, מרקם האישיות שלו ואופי ההתנהגויות אותן בוחר ליצר.
  "מעגל המראות" המתקיים בין הקבוצה לבין כל מנהל המשתתף בה, מהווה את רפרטואר התכונות והתחומים המגדירים את ליבת אישיותו של כל מנהל. הנחיה רגישה וערנית, יכולה לשקף את התהליך כמו את התוכן הרלוונטי עבור כל משתתף, כך שיוכל להפיק את המיטב ויחווה למידה דינאמית, מעשירה ומקדמת.

תהליכי פיתוח מנהלים מתקיימים לאורך זמן ולצד פעילות ארגונית שוטפת. "אורך זמן" משמע, 4 מפגשים ומעלה כשכל מפגש נמשך לא פחות מ 4 שעות ובאופן אידיאלי 7-8 שעות. רצוי שמיקום המפגשים יהיה מחוץ לסביבת העבודה השוטפת, על מנת לייצר תהליך ממוקד ואינטנסיבי ללא הפרעות והתערבויות משגרת העבודה.

רציונאל השילוב בין אימון לייעוץ:

בין שני העולמות- הייעוץ והאימון הארגוני, יש אמנם שוני מהותי אולם, אמונתי המקצועית היא שהשילוב בין השניים עובד ואף הכרחי. זאת, ספציפית כשהמדובר בארגונים השואפים למצוינות ארגונית.

להלן השוואה קצרה בין השניים על פי 5 פרמטרים:

פרמטר להשוואה  ייעוץ ארגוני אימון בארגונים
מטרה תוצאות
אישיות, ארגוניות, עסקיות
תוצאות
אישיות, ארגוניות, עסקיות
הנחת יסוד בסיסית  הידע נמצא אצל היועץ הידע נמצא אצל הלקוח
תנאי להצלחה אימוץ עצותיו של היועץעל ידי הנועץ שותפות מאמן-מתאמןפרואקטיביות – לקוח
אפיון לקוח רצוי  מעוניין לקבל ייעוץ מודע ובעל מיקוד שליטה פנימי
משך תהליך רצוי  בלתי מוגבל קצר – עד שנה

הגישה המשלבת בין שתי המתודולוגיות נגזרת מ 3 מטרות:

 1. פיתוח DNA ארגוני בלתי תלוי.
  יועץ ומאמן טוב, צריך לשאוף לכך שהארגון איתו הוא עובד, לא יזדקק לשירותיו לזמן בלתי מוגבל. זו לכאורה, הנחת יסוד לא שיווקית, אולם אם שואפים למצוינות ארגונית, הרי שזו צריכה להתבסס על ה- DNA הארגוני ולא על מקור חיצוני. DNA כזה, צריך להיות קודם כל ולפני הכול, שייך למנהלים ולבעלי התפקידים המובילים בארגון.
 2. פיתוח אנשים פרואקטיביים לעומת ריאקטיביים.
  על מנת לתפקד לאור עקרונות המצוינות, יש לפתח באנשים את התפיסה והמיומנות לייצר בעצמם את הצלחותיהם, להציב לעצמם יעדים ואתגרים ולהיות מסוגלים להאמין שהבלתי אפשרי, אפשרי.
 3. פיתוח מנגנוני תקשורת פנים ארגוניים המזמינים משוב מתמיד.
  על מנת לייצר בסיס יציב ללמידה יש לפתח שגרת משוב הדדי, של מנהלים כלפי עובדים ועובדים כלפי מנהלים. בסיס כזה הינו קריטי ליצירת תרבות ארגונית לומדת ולביסוס תהליכי שיפור מתמיד.

ייעוץ ארגוני מקצועי ומיומן ייתן את הצדדים המקצועיים בהבנת תרבות הארגון והאופן בו יש לפתח בארגון מנגנוני תקשורת, למידה ושיפור מתמיד.

אימון ארגוני מיומן ואסרטיבי, ישריש במנהלים, שפה פרואקטיבית וגישה בסיסית מקדמת המאפשרת לאנשי הארגון ולמנהלים בפרט, לקחת אחריות אישית ולהוביל את עצמם, את אנשיהם ואת הארגון כולו לתוצאות הרצויות..

Comments are closed.